СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

Абхъазыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр

Добавлено: 18.04.19
Автор: admin
Рубрика: Статьи
Комментарии (6)

Адыгабзэм иэлементхэу абхъаз антропонимием хэхьагъэхэр нахь куоу зэзыгъэшIэгъэ шIэныгъэлэжь цIэрыIоу Х.С. Бгажба къыхигъэщхэрэр кIэкIэу къэдгъэлъэгъон.
                                 Бзыб.                   адыг.                        каб.
– къо // ка            Асланы-ка        Аслъаны-къу         Аслъаны-къуэ
– зещ//зеч//зешэ      Купзеч                Купзещ                  Купзешэ
– нэшъу//нас//нэф   Ха-нас             Хьа-нэшъу                Хьэ-нэф
– пакI//паш//пащI   Ха-паш              Хьэ-пакI                Хьэ-пащIэ
– хъу//ха//ху            На-ха                 На-хъу                    На-хъу
нэмыкIхэр32.
Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фаер абхъазыбзэмрэ адыгабзэмрэ якъэIокIэ-ятхыкIэкIэ бэкIэ зэтемыкIырэ цIэхэу яIэхэм ежь бзэу зыхэтхэм елъытыгъэу ямэхьанэ нахьыбэмкIэ зэтефэхэу зэрэхъурэм нэмыкIэу, мэхьэнэ зэфэшъхьафхэр а зэфэдэ цIэхэм яIэу къызэрэхэкIырэри макIэп: Жьэбагъ (адыг.), Жабаги (абхаз. «заяц – самец»); КъумпIыл (адыг.), Кумпыл (КъуымпIыл (абхаз. «круглый»); Шъхьаныкъу (адыг.), ШханыкIа (Шьханыкэа – абхаз «горный ходок, альпинист»33.

ЦУЕКЪО АЛЫЙ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Vortexbzd
Vortexbzd Гости 4 февраля 2022 19:50
ancient and medieval Latin,
EOTechokf
EOTechokf Гости 15 февраля 2023 12:02
Of his works, he is especially famous
Rigidodo
Rigidodo Гости 10 апреля 2023 14:20
Many calligraphers have acquired
Epiphoneoan
Epiphoneoan Гости 13 апреля 2023 04:51
Since the era of Charlemagne
Carpethux
Carpethux Гости 23 апреля 2023 18:48
Western Europe also formed
NEGARA3034d
NEGARA3034d Посетители 8 ноября 2023 03:05
NEGARA303 merupakan situs permainan SLOT terpercaya aman.Situs ini menawarkan pengalaman bermain yang luar biasa.Sebagai salah satu situs slot terpercaya pada tahun 2023,NEGARA303 telah menjadi mendapatkan reputasi yang kuat bagi orang orang yang mencintai permainan game daring online.NEGARA303 telah berdiri stabil dalam indrustri gaming yang tentunya mendapatkan kerpercayaan pemain game online yang ingin mendapatkan pengalaman bermain yang keren. Di tahun 2023, reputasi NEGARA303 sebagai salah satu situs terpercaya dalam dunia game online semakin diperkokoh.NEGARA303 merupakan situs permainan SLOT terpercaya aman.Situs ini menawarkan pengalaman bermain yang luar biasa.Sebagai salah satu situs slot terpercaya pada tahun 2023,NEGARA303 telah menjadi mendapatkan reputasi yang kuat bagi orang orang yang mencintai permainan game daring online.NEGARA303 telah berdiri stabil dalam indrustri gaming yang tentunya mendapatkan kerpercayaan pemain game online yang ingin mendapatkan pengalaman bermain yang keren. Di tahun 2023, reputasi NEGARA303 sebagai salah satu situs terpercaya dalam dunia game online semakin diperkokoh.