СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

Персыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр

Добавлено: 18.04.19
Автор: admin
Рубрика: Статьи
Комментарии (0)

Арапыбзэмрэ тыркубзэмрэ къахэкIыгъэ цIэхэу адыгэмэ агъэфедэрэмэ персыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэу агъэфедэрэр бэкIэ анахь макI нахь мышIэми, персыбзэми къыхэкIыгъацIэхэу адыгэмэ аусыгъэхэм гъэпсыкIэу яIэхэмэ ащыщхэр:
мырзэ // мызэ // мирза зыфиIорэр зыхэтэу гъэпсыгъэхэр: Елбыздэкъо-Мырзэ, Бэчмызэ, Хьэмырзэ, нэмыкIхэр;
 джан зыфиIорэр зыхэт цIэхэр: Джанщыр, Джансэрай, Джантыгъ, Джансинур, Джансурэт, Джанпагу, ДжанцIыкIу, нэмыкIхэр;
– къэгъагъыр къызэрыкIырэ гущыIэу гул «цветок» зыхэт цIэхэр: Гулэз, Гулнар, Гулизар, нэмыкIхэр.

ЦУЕКЪО АЛЫЙ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив