СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

Урысыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэр

Добавлено: 18.04.19
Автор: admin
Рубрика: Статьи
Комментарии (2)

Урыс-адыгэ зэхэхьэ-зэхэкI Iофыгъохэр, зэрэхагъэунэфыкIырэмкIэ, къызежьагъэхэр я IX–X-рэ лIэшIэгъухэр арыми, ахэр нахь теубытагъэ хэлъэу зыпытагъэхэр я XIX-рэ лIэшIэгъум ыкIэхэм ыкIи я XX-рэ лIэшIэгъум икъихьагъухэм адэжь.
УрысыцIэхэу адыгэмэ аусыхэрэр тIомэ мэхьанэу кIоцIылъыр, адыгэ-урыс зэблэгъэныгъэ зэхэхьэ-зэхэкIым къытыгъэ цIэхэу, ежь урысхэм византием къыхэкIыгъацIэхэу аштагъэхэм ащыщыбэхэу адыгэмэ ясабыймэ урысыцI аIозэ афаусыгъэхэр арых. 
Урысыбзэм къыхэкIыгъэ цIэхэу адыгэмэ аусыгъэхэр мыхэмэ афэдэ куп заулэу зэтебгъэушъхьафыкIын плъэкIыщт:
1) латын цIыфыцIэхэу адыгэмэ аштагъэхэр: Виктор «текIоныгъэр къыдихыгъ», Феликс «насыпышIу», Бэл «дахэ», нэмыкIхэр;
2) Урысые хэгъэгум кIэу щыхъурэ-щышIэрэмэ (революцием,заом, лIыхъужъхэм, нэмыкIхэм) къатыгъацIэхэр: Ким, Октябрина, Япон, Чапай, нэмыкIхэр.
Шэуджэн районым щыпсэурэ адыгэмэ нахьыбэрэ щаусырэ бзылъфыгъацIэхэр: Сар (115), Мира (114), Люб (108), Тамар (107), Сусан (81), Раис (80), Роз (61), Римм (51), Сим (46), Саид (45), Эмм (44), Ларис (42), Людмил (40), нэмыкIхэр; хъулъфыгъацIэхэр: Руслъан (210), Юрий (103), Эдуард (32), Вячеслав (25), Борис (20), Валер (14), нэмыкIхэр29.

ЦУЕКЪО АЛЫЙ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
7gyt3f
7gyt3f Посетители 17 марта 2023 07:31
디wn whgdms rmf wkf qhdkTtmqlsek. ejaksgdms rmfdmf qnxkremflqslek.에버랜드맛집
https://bit.ly/406n9TL
Borissoff
Borissoff Гости 2 апреля 2023 15:00
наглядное пособие как закись азота купить в Москве без посредников и лишней головной боли.
Всегда в наличии и под заказ